מסילה עליונה רגילה 25 x 24 מ"מ. שלבי אלומיניום צרים ברוחב 16 מ"מ. ניתן לצדד, להרים או להוריד את השלבים באופן ידני באמצעות מיתר הייטק חשמלי מיוחד, שרשרת, מנואלה, או מנוע חשמלי

אפשרויות 

צד מנגנוןאביזרי הרכבהמנגנון הפעלהנתונים נוספים
 1100הפעלה מימין1300אביזרי מנוף1224שרשרת מונו1904כבל עיגון
 1101 הפעלה משמאל1302אביזרי תקרה1225מיתר מונו19422 שילובי צבעים
1306אביזרי הארכה 6/10 ס"מ1236מנגנון מונו19433 שילובי צבעים
1307 אביזרי הארכה 14/17 ס"ממנוע חשמלי19444 שילובי צבעים צד לצד
19504 שילובי צבעים צד לצד
החומר ממנו עשוי השלב אורך שרשרת/ מיתר/מוטרוחב שלביםהתאמת צבעי הרכיבים
 אלומיניום, צבעים חלקים, אפקטים מיוחדים, מחורר ומודפס 50, 75, 100, 125, 150, 175 ס"מ 16 מ"מ על פי בקשה
מסילה עליונהמסילה תחתונהמיתרסולםמנגנון מונו
 מסילת פח מעורגלת 25 x 24 0.5 מ"מ, צבועהמסילת פח מעורגלת 19.5 x 10 x 0.5 מ"מ, צבועהפוליאסטר 3 מ"מ, ללא הגבלת אורך(צבע שחור לבן)פוליאסטר 18 מ"מ רוחב מרחק בין רווחי הסולם 13 מ"מ אלומיניום 10 מ"מ
מסילה עליונה
שרשרת מונו
סולםמסילה תחתונה

נושאים כלליים מערכת V13/16

25 מ"מ
24 מ"מ
16 מ"מ
13 מ"מ
18 מ"מ
19.5 מ"מ
אפשרויות הפעלהאפשרויות הרכבהנתונים נוספים
מתג חשמלי13001904
שלט רחוק1302
12241306
122560-100 מ"מ
12361307
140-170 מ"מ
מנגנון הפעלהמידות במ"מ
CD
חשמלי/1225/12361527
921

מגבלות גודל

מנגנון הפעלהמידות בס"ממ"ר
רוחבגובה
מנוע חשמלימקסימום2002004
מנוע חשמלימינימום60200.12
1224מקסימום1802403.6
1224מינימום30200.06
1225מקסימום1802403.6
1225מינימום30200.06
1236מקסימום2502506.2
1236מינימום30200.06

גובה איסוף הווילון – מידות במ"מ

גובה (A)גובה (B)
50055
100070
150085
2000100
×
דילוג לתוכן